DANEK GROUP s.r.o.
Zámečnické a montážní práce
Schlosser - und Montagearbeiten
      Sídlo firmy ve Zlatých Horách
        Der Sitz der Firma  in Zlaté Hory

                 DANEK GROUP s.r.o.
      Nerudova 437, CZ 793 76  Zlaté Hory
Tel: +420 581 111 497, fax: +420 581 111 496 Mobily: +420 607 128 954
             +420 602 964 818
e-mail:
info@danekgroup.cz  danekgroup@danekgroup.cz
        FIREMNÍ PROFIL

          DANEK GROUP s.r.o. je soukromá firma s dlouholetou tradicí v zakázkové výrobě dílů.
      Společnost DANEK GROUP využívá vlastní výrobní haly a zařízení na celkové ploše
1 202 m 2,
 800 m 2 kancelářských ploch a 4 000 m 2 manipulačních ploch. 

     Naším cílem je realizace zakázek ve vysoké kvalit
ě, v požadovaných termínech a konkurenceschopných cenách.
        PROFIL DER FIRMA

          DANEK GROUP s.r.o. ist ein privates Unternehmen mit einer langen Tradition in der Herstellung von kundenspezifischen Teilen.  
      DANEK GROUP Unternehmen nutzt seine eigenen Betriebsgebäuden und-einrichtungen Gesamtfläche 1 202 m 2,
800 m 2 Bürofläche und 4 000 m 2.
      Das Ziel der Beschaffung von hoher Qualität, die erforderlichen Fristen und wettbewerbsfähigen Preisen.
STROJNÍ VYBAVENÍ / MASCHINELLE ARBEITSPLÄTZE
        Schlosser-, Press-, Schweiß- und Montagearbeiten
Fréza / Fräse
Soustruh universální / universale Spitzendrehmaschinen
Vrtačka / Bohrmaschine
Lis / Press - Ohýbačka plechu / Blechkantmaschine
Soustruh revolverový / Revolverdrehmaschine
Odhraňovací stroj / Abkantmaschine
Svařečky / Schweißmaschine
Pálící stroj / Brennschneidmaschine
Strojní pila / Schneidmaschine
DANEK GROUP s.r.o.
Zámečnické, lisařské, svařovací a montážní práce
Schlosser-, Press-, Schweiß- und Montagearbeiten
*  Svařování materiálu  /Certifikát způsobilosti/ - železo, nerez, hliník.
    - Bodové svařování.
    Schweissarbeitplätze  /Kompetenzzertifikat/ - Stahl, Niro, Alu.
   - Puntschweißmaschine

*  Vrtání materiálu / Bohrmaschinen

*  Stříhání a řezání materiálu / Scheren und schneiden des Materials

*  Stříhání, ohýbání a zakružování plechu / Scheren, biegen und Blechrollen

*  Lisování - malé série / Pressen - kleine Serie

*  Pálení plamenem / Brennscheiden

*  Laserové vypalování / Laserschneiden

*  Povrchová úprava - galvanické a žárové zinkování, práškové lakování
    Oberfjächebehandlungen - galvanisch und feuere Verzink, elektrostatische Lackieren

*  Konstrukční práce / Konstruktionsarbeit

*  Montážní práce / Montagesarbeiten

*  Vlastní doprava do 3,5 t /.Firmentransport bis 3,5 t
KDE NÁS NAJDETE ?
WO FINDEN SIE UNS ?
Trasa: Rozvadov - Plzeň - Praha - Hradec Králové - Jeseník - Zlaté Hory = 430 km
DANEK GROUP s.r.o., Nerudova 437, CZ-793 76 Zlaté Hory
Elektrický vozík / Elektrisches Wagen